Ddlk

Trang chủ

Bản đồ Hành chính Thành phố

  Xuất bản thông tin

Kỳ họp bất thường HĐND phường Đông Khê khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 12/10/2019 | 09:54 | Lượt xem: 49191
Chiều ngày 04/10/2019, HĐND phường Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự...

6.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 14

5.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 13

4.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 14

3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 16

2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 14

1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 16

Kỳ họp bất thường

Ngày đăng Lượt xem: 5

3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 2

2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 3

1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 6

Kỳ họp bất thường thứ 10

Ngày đăng Lượt xem: 3

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Đông Khê với nhân dân

Ngày đăng 12/10/2019 | 09:23 | Lượt xem: 151
Thực hiện Quyết định số 1737-QĐ/TU; Quyết định số 1738-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với...

3.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 9

2.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 11

1.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 8

HN Đối thoại trực tiếp

Ngày đăng Lượt xem: 4

Sơ kết nhiệm vụ 9 tháng, thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 12/10/2019 | 09:15 | Lượt xem: 89
Sáng ngày 11/10/2019, tại UBND phường Đông Khê đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND thành...

6.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 7

5.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 7