Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 . Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. 3 UBND cấp xã
2 1. Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” 3 UBND cấp xã
3 2. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3 UBND cấp xã
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 UBND cấp xã
5 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn 3 UBND cấp xã
6 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 3 UBND cấp xã
7 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 UBND cấp xã
8 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 UBND cấp xã
9 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 UBND cấp xã
10 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 UBND cấp xã
11 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính: 3 UBND cấp xã
12 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 3 UBND cấp xã
13 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 UBND cấp xã
14 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 3 UBND cấp xã
15 Thủ tục chứng thực di chúc 3 UBND cấp xã
16 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 3 UBND cấp xã
17 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3 UBND cấp xã
18 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 3 UBND cấp xã
19 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 3 UBND cấp xã
20 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 5422
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 25/05/2019 15:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1702
Tổng số truy cập: 1124594