Liên Ban công tác mặt trận các tổ dân phố 9, 10, 11, 12 phường Đông Khê kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2012
Ngày đăng 18/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 177

Chiều 18/8/2012 Liên ban công tác mặt trận tổ dân phố số 9, 10, 11, 12, phường Đông Khê sôi nổi tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thiết thực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012). Ngày hội không chỉ là dịp để người dân gắn bó với nhau hơn trong cuộc sống, lao động, mà còn là hoạt động quan trọng, góp phần khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân tham gia xây dựng đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường tình thân ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

      Ngày há»™i Ðại Ä‘oàn kết toàn dân tá»™c tại khu dân cÆ° là dịp để nhân dân cả nÆ°á»›c sÆ¡ kết, đánh giá kết quả má»™t năm thá»±c hiện các phong trào thi Ä‘ua yêu nÆ°á»›c, Cuá»™c vận Ä‘á»™ng "Toàn dân Ä‘oàn kết xây dá»±ng đời sống văn hóa ở khu dân cÆ°", Cuá»™c vận Ä‘á»™ng "Ngày vì người nghèo"...; biểu dÆ°Æ¡ng các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gÆ°Æ¡ng tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi Ä‘ua yêu nÆ°á»›c; thá»±c hiện cuá»™c vận Ä‘á»™ng và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng thiết thá»±c góp phần xây dá»±ng cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ° của chúng ta ngày càng Ä‘oàn kết, ngày càng vững mạnh.

      Diá»…n văn lá»… ká»· niệm đã ôn lại truyền thống trải qua 82 năm ra đời và phát triển, MTDTTN đã phát huy truyền thống Ä‘oàn kết quý báu của dân tá»™c ta, nhân lên gấp bá»™i tinh thần yêu nÆ°á»›c của mọi người Việt Nam, Ä‘oàn kết, tập hợp các tầng lá»›p nhân dân thống nhất thành má»™t lá»±c lượng hùng mạnh để đánh Ä‘uổi bè lÅ© thá»±c dân, đế quốc, giành lại Ä‘á»™c lập cho Tổ quốc, Ä‘em lại tá»± do, hạnh phúc cho Ä‘á»"ng bào. Cùng vá»›i quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, MTDTTN không ngừng được củng cố, mở rá»™ng vá»›i những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của má»—i thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sá»± nghiệp vÄ© đại của dân tá»™c, trở thành má»™t trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Từ ngày nÆ°á»›c nhà thống nhất, cả nÆ°á»›c Ä‘i lên chủ nghÄ©a xã há»™i, MTTQ Việt Nam đã Ä‘á»™ng viên nhân dân tăng cường Ä‘oàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tá»±u to lá»›n trong sá»± nghiệp xây dá»±ng và bảo vệ Tổ quốc; thá»±c hiện thắng lợi công cuá»™c đổi má»›i, Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c chuyển sang thời kỳ phát triển má»›i đẩy mạnh CNH, HÐH và há»™i nhập quốc tế.

      Thông qua Ngày há»™i Ðại Ä‘oàn kết toàn dân tá»™c, cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ° đã có nhiều chuyển biến tích cá»±c. Tổng kết thá»±c hiện Cuá»™c vận Ä‘á»™ng "Toàn dân Ä‘oàn kết xây dá»±ng đời sống văn hóa ở khu dân cÆ°, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã có những cải thiện. Cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ° đã cố gắng, ná»— lá»±c Ä‘oàn kết cùng nhau thá»±c hiện có kết quả tốt trên nhiều lÄ©nh vá»±c của năm ná»™i dung Cuá»™c vận Ä‘á»™ng "Toàn dân Ä‘oàn kết xây dá»±ng đời sống văn hóa ở khu dân cÆ°" gắn vá»›i xây dá»±ng nông thôn má»›i.

      TrÆ°á»›c yêu cầu ngày càng cao của sá»± nghiệp xây dá»±ng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dá»±ng cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ° tá»± quản và thá»±c hiện ngày càng tốt hÆ¡n năm ná»™i dung của Cuá»™c vận Ä‘á»™ng, đòi hỏi má»—i người dân có hành Ä‘á»™ng thiết thá»±c để tăng cường Ä‘oàn kết hÆ¡n nữa trong cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ°. Khai thác và phát huy ná»™i lá»±c, để xây dá»±ng cá»™ng Ä‘á»"ng dân cÆ° ngày má»™t phát triển; giảm há»™ nghèo bền vững, tăng há»™ khá, há»™ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch, đẹp; cuá»™c sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc; ai cÅ©ng có việc làm, ai cÅ©ng được tham gia học tập.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3103
Tổng số truy cập: 2770295