Trang chủ

Chủ đề Năm 2017: Tăng cường kỷ cương thu chi NS, cải thiện môi trường ĐTKD

Sơ kết nhiệm vụ 9 tháng, thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 12/10/2019 | 09:15 | Lượt xem: 919

Sáng ngày 11/10/2019, tại UBND phường Đông Khê đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND thành phố công bố các Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố  mới lâm thời, Quyết định bổ nhiệm Bí thư Tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận.