Trang chủ

Chủ đề Năm 2017: Tăng cường kỷ cương thu chi NS, cải thiện môi trường ĐTKD

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố
Ngày đăng 28/11/2019 | 09:59 | Lượt xem: 932

Chiều ngày 16/10/2019 ĐU-HDND-UBND-UBMTTQVN Phường Đông Khê xây dựng Kế hoạch và triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 trên địa bàn phường.