Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng
Thời hạn giải quyết

- 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- TH cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện * UBND cấp xã
Kết quả thủ tục hành chính
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí Không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCPngày 30/9/2013.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3028
Tổng số truy cập: 2770291