Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng
Thời hạn giải quyết

- 30 ngày; có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn là 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện * UBND cấp xã
Kết quả thủ tục hành chính
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí Không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCPngày 31/10/2013;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCPngày 20/10/2016.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3013
Tổng số truy cập: 2770143