Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Giao thông vận tải
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Bước 2: Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.(trường hợp chấp thuận)

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

a) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện *

Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.

 

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 9 - Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014)

Phí / Lệ phí 70.000đ/giấy đăng ký.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu 29.doc
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Các phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý cấp xã, phường, thị trấnphải thực hiện đăng ký:

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3075
Tổng số truy cập: 2770252