Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 UBND cấp xã
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND cấp xã
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND cấp xã
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND cấp xã
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp xã
6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 3 UBND cấp xã
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 3 UBND cấp xã
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 3 UBND cấp xã
9 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 3 UBND cấp xã
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã xủa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 UBND cấp xã
11 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3 UBND cấp xã
12 Thủ tục Trả lại tài sản 3 UBND cấp xã
13 Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đối với phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB), tàu cá 3 UBND cấp xã
14 Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB 3 UBND cấp xã
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp xã
16 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 3 UBND cấp xã
17 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ 3 UBND cấp xã
18 Thủ tục Đăng ký giám hộ 3 UBND cấp xã
19 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 3 UBND cấp xã
20 Thủ tục Đăng ký kết hôn 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 21:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3035
Tổng số truy cập: 2769924