Kế hoạch Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày đăng 26/08/2017 | 04:05 | Lượt xem: 590

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cân pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, UBND phường Đông Khê ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn phường.

/documents/53906/1212331/KH+Tuyen+truyen+giao+duc+PL.pdf/2c08bc12-976a-4d47-917a-ab564d68062f

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 105255
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 16/10/2018 11:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 208
Tổng số truy cập: 998745