Chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 phường Đông Khê
Ngày đăng 26/08/2017 | 04:11 | Lượt xem: 623

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố năm 2017 trên địa bàn quận Ngô Quyền, Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Ngô Quyền. UBND phường Đông Khê xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

/documents/53906/1212331/Chuong+trinh+tuyen+truyen+pho+bien+giao+duc+PL.pdf/53709288-d0fa-4f91-8a7e-233acbae6b52

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 114817
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 20/11/2018 13:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 206
Tổng số truy cập: 1003011