Chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 phường Đông Khê
Ngày đăng 26/08/2017 | 04:11 | Lượt xem: 551

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố năm 2017 trên địa bàn quận Ngô Quyền, Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Ngô Quyền. UBND phường Đông Khê xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

/documents/53906/1212331/Chuong+trinh+tuyen+truyen+pho+bien+giao+duc+PL.pdf/53709288-d0fa-4f91-8a7e-233acbae6b52

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 84038
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 17/08/2018 15:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 271
Tổng số truy cập: 987791