Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ thực hiện nghị quyết tháng 8/2012 - nhiệm vụ tháng 9/2012
Ngày đăng 02/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 442

ĐẢNG BỘ QUẬN NGÔ QUYỂN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ

*

Số 40-NQ/ĐU

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Đông Khê, ngày  29  tháng 8  năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

 Thực hiện Nghị quyết tháng 8/2012 - Nhiệm vụ tháng 9/2012

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2012 Ban chấp hành Đảng bộ phường đã họp và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2012.

PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2012

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế:

* Thu NSNN: 287.941.000đ (bao gồm)

- Thu thuế: 280.000.000đ

       Trong đó: + Thuế Đất: 200.000.000đ

                        + Thuế Ngoài quốc doanh: 60.000.000đ

                          + Thuế Thu nhập cá nhân: 20.000.000đ

- Thu phí, lệ phí: 6.341.000đ

- Thu phạt: 1.600.000đ

            * Tổng thu NS phường ước : 147.941.000đ

            * Tổng chi NS phường: 147.337.000đ

2.Lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng cơ bản - quản lý đô thị:

+ Công tác địa chính – xây dựng: Hoàn thiện hồ sơ dự án Thuận Thiên, hồ sơ 39 hộ(lô 2B), báo cáo UBND quận các hộ có phiếu thu liên quan đến dự án tại lô 26, 27 mở rộng, lô 30. Giải quyết đất dự án chợ Đông Khê, các vướng mắc tồn tại dự án Nghĩa trang Vườn Quyến. Tiếp tục xem xét và xác nhận tờ khai đất phi nông nghiệp. Tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

            + Công tác quản lý đô thị : Kiểm tra giấy phép xây dựng: 01 hộ(thửa 194 lô 22). Ra quân làm trật tự đường hè: 10 buổi, giải quyết 10 vụ việc, thu phạt 3.400.000 đ

3.Lãnh đạo nhiệm vụ văn hóa - xã hội:

+ Công tác văn hóa thông tin: Tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8, quốc khánh 02/9 và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đưa 19 tin bài trên trang Webside.

+ Công tác lao động thương binh xã hội:  Phát lương hưu và trợ cấp xã hội ; hỗ trợ tiền điện  hộ nghèo quý II/ 2012 đảm bảo an toàn. Tổ chức hội đồng xét duyệt hưởng theo quyết định 62/ CP, tổng số 11 hồ sơ (trong đó 10 hồ sơ là người trực tiếp tham gia, 01 hồ sơ diện thừa kế).

+ Công tác trẻ em: Đề nghị cấp thẻ BHYT cho 31 trẻ em ; Tổ chức duy trì các hoạt động dự án phát triển vùng.

+ Công tác y tế - Dân số KHHGĐ: Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ; KHHGĐ trong nhân dân. Phát hiện hướng dẫn cách xử lý kịp thời 02 bệnh nhân mắc bệnh tay - chân - miệng

Xây dựng kế hoạch thực hiện 10 tiêu chí của Bộ y tế giai đoạn 2011 – 2020 để đề nghị trạm y tế chuẩn theo tiêu chí mới.

+ Công tác Tư pháp - Hộ tịch: khai sinh cho 22 cháu, kết hôn 09, khai tử 06, xác nhận tình trạng hôn nhân 12, sao sổ gốc 12, điều chỉnh hộ tịch 01, đăng ký nhận con 01. Xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 200.000đ

+ Công tác tiếp dân: tiếp nhận: 02 đơn, đã giải quyết xong 01 đơn, còn 01 đơn đang giải quyết. Tổ chức tiếp dân: 08 buổi;

4. Lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh:

+ Công tác quân sự quốc phòng địa phương: Triển khai kế hoạch điều tra rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2013. Chuẩn bị lực lượng tham gia thi tìm hiểu luật dân quân tự vệ năm 2012. Tổ chức lực lượng trực bão số 5 .

+ Công tác An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục tập trung cao thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn bán phụ nữ từ 20/7 đến 20/9/2012.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG

1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng - Chính quyền:

* Công tác xây dựng Đảng:

+ Công tác Tuyên giáo: Tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8; Phát động toàn Đảng bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên: Tăng cường công tác kiểm tra ;Quản lý Đảng viên ; Quy hoạch cán bộ cấp phường quản lý.

* Công tác chính quyền: Chỉ đạo triển khai kế hoạch bầu tổ trưởng nhiệm kỳ 2012 - 2015.

2- Lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đã  tổ chức được 26/32 tổ dân phố ký cam kết giao ước thi đua "Tự quản về công tác trật tự đường hè - an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị - vệ sinh môi trường". Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các ban công tác mật trận bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2012-2015. Chỉ đạo công đoàn phường đại hội nhiệm kỳ 2012-2015.

Hội Cựu Chiến binh:  tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8, quốc khánh 02/9; Tổ chức nghe thời sự và vận động các hội viên ủng hộ trồng cây trên đảo Bạch Long Vỹ trị giá 2.250.000đ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tổ chức hội nghị truyển thông về vệ sinh ATTP cho hội viên. Giải ngân vốn quay vòng cho hộ nghèo 346.000.000đ.

Hội nông dân : Vận động một số hộ hội viên đường 100m khu Bram làm thủ tục nhận tiền đền bù.

Đoàn Thanh niên: Phối hợp trường Nguyễn Trãi tổ chức giao lưu với đoàn học sinh Hàn Quốc và tổng kết hè 2012.

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 8/2012, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố đã chủ động bám sát vào Nghị quyết của Đảng uỷ triển khai thực hiện kết quả đạt như sau:

Nhiệm vụ kinh tế được chỉ đạo tập trung, duy trì cân đối được các hoạt động; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng tiếp tục có bước chuyển biến, được chỉ đạo quyết liệt, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng được duy trì; công tác quản lý trật tự đường hè, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình về an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường;  Các hoạt động tại Đình, Chùa hoạt động đảm bảo thực hiện tốt các quy định. Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được duy trì giữ vững.

* Tồn tại:

Việc tuyên truyền phục vụ các hoạt động còn hạn chế. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, khai nộp thuế phi nông nghiệp cần phải quan tâm hơn nữa. Công tác quy hoạch cán bộ thuộc phường quản lý còn chậm so với kế hoạch yêu cầu; tổ chức khắc phục, giải quyết các phản ánh từ cơ sở còn chậm.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng tháng 9/2012

Đảng uỷ tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân

2. Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kinh tế - xã hội; chủ đề của Thành phố "Đô thị và an toàn giao thông"; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

 3. Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thu và xác nhận tờ khai thuế, tiến hành thu thuế đất phi nông nghiệp,công tác dự án .

4. Chỉ đạo họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự mở rộng phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2013.

5. Chỉ đạo 2 nhà trường tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2012-2013.

6. Tổ chức tuyên truyền kịp thời các ngày kỷ niệm trong tháng, trong quý.

7. Chỉ đạo các chi bộ TDP tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ và  Bầu cử Tổ trưởng Tổ Dân phố nhiệm kỳ 2012 – 2015 và có kế hoạch tổ chức Tết trung thu.

8. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá XI và Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Trao huy hiệu Đảng đợt 2/9.

9. Tập chung giải quyết đơn thư, đề nghị, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm nhiệm vụ theo kế hoạch xây dựng.

Đây là tháng triển khai nhiều nhiệm vụ, yêu cầu các chi bộ, ban ngành, tổ dân phố, các ban chỉ đạo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã xây dựng.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Quận uỷ "để báo cáo",

- Các ban xây dựng đảng QU "để báo cáo",

- Các đồng chí Đảng uỷ viên,

- Các Chi bộ cơ sở,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đào Văn Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 121633
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2020 04:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3482
Tổng số truy cập: 3433176