Xuất bản thông tin

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

2 (1).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

KT cơ sở dịch bệnh

Ngày đăng Lượt xem: 0

Các Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Civid-19 tại các Tổ dân phố của phường Đông Khê hoạt động trở lại theo tinh thần của Chỉ thị 30/CT-TU của Thành ủy

Ngày đăng 02/08/2020 | 10:53 | Lượt xem: 18376
Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 30/7/2020 của Thành ủy, các Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Civid-19 tại các Tổ dân phố của phường Đông Khê hoạt động trở lại. Các tổ kiểm soát theo...

8.png

Ngày đăng Lượt xem: 10

7 (1).JPG

Ngày đăng Lượt xem: 8

6.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 10

4.png

Ngày đăng Lượt xem: 9

5.png

Ngày đăng Lượt xem: 10

3 (1).png

Ngày đăng Lượt xem: 9

2.png

Ngày đăng Lượt xem: 8

1.png

Ngày đăng Lượt xem: 9

kiểm soát covid

Ngày đăng Lượt xem: 6

Phường Đông Khê thành lập các Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày đăng 02/08/2020 | 09:49 | Lượt xem: 178
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Thành ủy, công văn số 4827/UBND-VX ngày 31/7/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng; ngày 01/8/2020 UBND phường Đông Khê đã tổ chức thành lập 3 đoàn...

8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 10

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 81617
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 13/08/2020 18:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1857
Tổng số truy cập: 2632280