Asset Publisher

Lễ thành lập Chi bộ công ty cổ phần tiếp vận Sawa

Ngày đăng 25/10/2021 | 07:51 | Lượt xem: 545
Sáng 15/10/2021, Đảng uỷ phường Đông Khê tổ chức Lễ thành lập chi bộ Công ty Cổ phần tiếp vận Sawa theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về xây...

Sawa

Ngày đăng Lượt xem: 0

12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

10.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

9.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 17

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 9

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 13

  Video Library

No video found