Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Implementing agencies UBND cấp xã
Type Lĩnh vực Thanh tra
Level 3
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement

- 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- TH cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Objects implementing administrative procedures
to-khai UBND cấp xã
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCPngày 30/9/2013.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 12:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1311
Total visited: 5517352