Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Implementing agencies UBND cấp xã
Type Lĩnh vực Thanh tra
Level 3
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement

- 30 ngày; có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn là 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Objects implementing administrative procedures
to-khai UBND cấp xã
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCPngày 31/10/2013;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCPngày 20/10/2016.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 11:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1352
Total visited: 5517192