Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”. 3 UBND cấp xã
2 Thủ tục: “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng”. 3 UBND cấp xã
3 Thủ tục: “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở”. 3 UBND cấp xã
4 Thủ tục: “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”. 3 UBND cấp xã
5 Thủ tục: “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”. 3 UBND cấp xã
6 Thủ tục: “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”. 3 UBND cấp xã
7 Thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật”. 3 UBND cấp xã
8 Thủ tục: “Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật”. 3 UBND cấp xã
9 Tiếp công dân tại cấp xã 3 UBND cấp xã
10 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 UBND cấp xã
11 Xác nhận đơn xin cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 3 UBND cấp xã
12 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 3 UBND cấp xã
13 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 3 UBND cấp xã
14 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 3 UBND cấp xã
15 Xóa Đăng ký phương tiện 3 UBND cấp xã
16 Xử lý đơn tại cấp xã 3 UBND cấp xã
17 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 3 UBND cấp xã
18 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 3 UBND cấp xã
19 Đăng ký khai tử lưu động 3 UBND cấp xã
20 Đăng ký lại kết hôn 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 12:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1343
Total visited: 5517356