Trang chủ

Giới thiệu chung

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Khê, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 14/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 228

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác hiện tại

1

Đào Văn Quang

07/01/1960

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Đàm Thị Minh Phương

26/05/1981

Phó BTTT Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

3

Lê Chưởng

29/06/1977

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

4

Hoàng Thành Trung

15/10/1965

Trưởng công an phường

5

Nguyễn Mạnh Hùng

25/10/1973

PCT UBND phường

6

Vũ Thị Song Quỳnh

10/02/1978

PCT UBND phường

7

Vũ Văn Chiến

04/09/1967

Chỉ huy trưởng quân sự

8

Vũ Thị Thu Hà

12/01/1984

Cán bộ Văn phòng

9

Tô Thị Vân

19/03/1972

Hiệu trưởng Sao Sáng 8

10

Phạm Văn Đích

19/05/1956

Bí thư chi bộ TDP số 02

11

Nguyễn Đình Sự

08/01/1959

Bí thư chi bộ TDP số 15

12

Hoàng Văn Cần

04/04/1961

Bí thư chi bộ TDP số 20

13

Lâm Thị Bích Liên

16/10/1973

Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Trãi

14

Trịnh Quang Thắng

24/09/1962

Bí thư chi bộ TDP số 29

15

Đinh Văn Thường

17/08/1958

Bí thư chi bộ TDP số 07, UV BCH Hội CCB