Trang chủ

Giới thiệu chung

Cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
Ngày đăng 14/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 250

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đào Văn Quang

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Đàm Thị Minh Phương

Phó BTTT Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ

3

Lê Chưởng

PBT Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

4

Nguyễn Mạnh Hùng

ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Vũ Thị Song Quỳnh

ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Trần Thị Ngọc Lan

Công chức Văn hóa - xã hội

7

Trần Thị Huyền

Công chức Văn hóa - xã hội

8

Ngô Thanh Trang

Công chức Văn hóa - xã hội

9

Nguyễn Thị Vân Anh

Công chức Văn phòng - Thống kê

10

Vũ Thị Thu Hà

Công chức Văn phòng - Thống kê

11

Trần Doãn Tú

Công chức Địa chính - Xây dựng

12

Trần Mạnh Hùng

Công chức Địa chính - Xây dựng

13

Bùi Quang Ninh

Công chức Địa chính - Xây dựng

14

Hoàng Mạnh Hải

Công chức Địa chính - Xây dựng

15

Trần Thị Huệ

Công chức Tài chính - Kế toán

16

Lê Thị Tâm Hiền

Công chức Tài chính - Kế toán

17

Trần Thị Thu Hà

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

18

Mai Hà Diệp

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

19

Tăng Văn Phúc

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

20

Vũ Văn Chiến

Chỉ huy Trưởng Quân sự

21

Vũ Hoàng Anh

Bí thư ĐTN CSHCM phường

22

Vũ Phương Anh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

23

Hoàng Khắc Bút

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

24

Đặng Thị Lê Tâm

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

25

Đỗ Ngọc Hưng

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

26

Trần Văn Tuấn

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

27

Ngô Thanh Tùng

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

28

Lê Quang Thắng

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

29

Đặng Xuân Mạnh

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

30

Bùi Đức Huy

Tổ viên Tổ Quản lý đô thị

31

Kheo Thị Tuyết

Tạp vụ

31

Trần Đức Tô

Bảo vệ

33

Phạm Văn Thành

Bảo vệ