Trang chủ

Giới thiệu chung

Trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường
Ngày đăng 14/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 244

Trưởng các ban nghành đoàn thể phường

1

Hoàng Thành Trung

Trưởng CA Phường

2

Hoàng Văn Tiến

Phó CA Phường

3

Đàm Thị Minh Phương

Chủ tịch MTTQ

4

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó CT MTTQ

5

Hoàng Khắc Bút

Chủ tịch  Hội CCB

6

Nguyễn Đình Sự

Phó CT Hội CCB

7

Vũ Phương Anh

Chủ tịch Hội PN

8

Nguyễn Thị Thanh Thu

Phó CT PN

9

Nguyễn Thị Kim Anh

Chủ tịch Hội CTĐ

10

Thái Thị Hồng Nhung

Chủ tịch Hội NCT

11

Vũ Hoàng Anh

 Bí thư Đoàn TN

12

Lục Đình Sơn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP

13

Tô Thị Vân

Hiệu trưởng Trường MN Sao Sáng 8

14

Lâm Thị Bích Liên

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi