Ddlk

Trang chủ

Hình ảnh hoạt động

  Asset Publisher

12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

10.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

9.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

12 CS

Ngày đăng Lượt xem: 0

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xức cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 19/07/2021 | 09:08 | Lượt xem: 33186
Sáng ngày 16/7/2021 Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ  2 HĐND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nhà văn hóa phường Đông Khê. Đại biểu HĐND thành phố dự...

IMG-0479.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 18

IMG-0478.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 22

IMG-0477.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 20

IMG-0476.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 21

IMG-0485.JPG

Ngày đăng Lượt xem: 21