học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả quan trọng

Ngày đăng 23/07/2018 | 10:32 | Lượt xem: 434
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các...

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo Bác

Ngày đăng 23/07/2018 | 10:31 | Lượt xem: 427
(Chinhphu.vn) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết...

Nguyện theo gương Bác: Để “vườn hoa cách mạng” thêm rực rỡ

Ngày đăng 22/06/2017 | 03:25 | Lượt xem: 286
Bác Hồ từng nói: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền…". Và Người, hiện thân của nền đạo đức cách mạng chính là một tấm gương sáng, rực rỡ soi rọi vườn hoa cách...

Triết lý giáo dục nhân văn của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Tư tưởng lớn, tầm nhìn xa

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:59 | Lượt xem: 372
Trong thư phúc đáp của UNESCO gửi GS Trần Văn Nhung, tổ chức này thừa nhận giá trị "Làm giàu lý luận giáo dục thế giới" của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những triết lý giáo dục của Bác mang tính tiên...

Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:19 | Lượt xem: 466
Xuân này Đảng ta 87 tuổi xuân, là mùa Xuân thứ 42 nước non liền một dải và cũng là 48 năm Bác đi xa. Đón Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nỗ lực...

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:15 | Lượt xem: 277
1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về...