Asset Publisher

Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Đông Khê với đại biểu Hội đồng Nhân dân phường phục vụ kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân phường khóa VI.

Ngày đăng 05/06/2019 | 08:36 | Lượt xem: 26333
Triển khai Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND phường,   Ngày 16/5/2019 Ủy ban Nhân dân Phường Đông Khê phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị...

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:55 | Lượt xem: 21547
Chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy...

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:51 | Lượt xem: 94
(TG) - Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí...

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị.

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:43 | Lượt xem: 83
Căn cứ Kế hoạch số 159-KH/QU ngày 15/3/2019 của quận ủy Ngô Quyền về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/01/2019 của BTV Thành ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị...

Thông báo của Sở Giao thông vận tải về việc phân luồng giao thông tạm thời đường Cầu Đất và các tuyến phố lân cận

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:41 | Lượt xem: 89
Thực hiện Thông báo số 113/TB-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về việc điều chỉnh phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến lân cận, Sở Giao...

Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần thứ 8 năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:37 | Lượt xem: 83
Chương trình chi tiết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019 (từ 9/5 đến hết tháng 5/2019): Từ ngày 08, 09, 10/5/2019: ...

Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:32 | Lượt xem: 78
Thực hiện kế hoạch số 151/KH-SVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Văn hóa và thể thao về việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, Kế hoạch số 02/KH-TDTT của trung tâm Thể dục thể...

5.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 10

4.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 10

3.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 12

2.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 10

1.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 12

Chạy Olympic

Ngày đăng Lượt xem: 9

Lễ nhật kỵ Đức thánh Ngô Quyền lần thứ 1075

Ngày đăng 09/05/2019 | 04:40 | Lượt xem: 17590

8.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 13

7.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 12

6.jpeg

Ngày đăng Lượt xem: 13

  Video Library

No video found