UBND phường Đông Khê triển khai hoạt động thu gom rác thải nhân ngày Đại dương thế giới, môi trường thế giới
Ngày đăng 10/06/2020 | 11:03 | Lượt xem: 37638

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND quận Ngô Quyền về triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. UBND phường Đông Khê tổ chức thu gom và phân loại rác thải tại một số điểm tập kết rác sai quy định trên địa bàn phường

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 81617
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 13/08/2020 17:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1892
Total visited: 2632098