Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
643/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục các nhiệm vụ thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/03/2019 Lê Khắc Nam
602/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 22/03/2019 Nguyễn Đình Chuyến
302/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 21/03/2019 Trịnh Đình Dũng
23/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động triển lãm. 26/02/2019 Nguyễn Xuân Phúc
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/01/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
01/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 02/01/2019 Nguyễn Văn Tùng
43/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
42/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
39/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
40/2018/QĐ-UBND Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
38/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng 17/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
37/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” 14/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
36/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 11/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
35/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện tại thành phố Hải Phòng 23/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
34/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 21/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
74/2018/QH14 Nghị quyết 74/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 20/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân 20/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 20/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
33/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. 19/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân