Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 01/2019/QĐ-UBND
Issuing date 02/01/2019
Published time 15/01/2019
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315090150.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation