Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 40/2018/QĐ-UBND
Issuing date 20/12/2018
Published time 01/01/2019
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315090519.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation