Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 38/2018/QĐ-UBND
Issuing date 17/12/2018
Published time 28/12/2018
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315101609.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation