Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 37/2018/QĐ-UBND
Issuing date 14/12/2018
Published time 24/12/2018
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315101746.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation