Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 42/2018/QĐ-UBND
Issuing date 28/12/2018
Published time 15/01/2019
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315114203.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation