Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 36/2018/QĐ-UBND
Issuing date 11/12/2018
Published time 20/12/2018
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315114324.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation