Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 36/2018/QH14
Issuing date 20/01/2019
Published time 01/07/2019
Signer Nguyễn Thị Kim Ngân
Subject Luật Phòng, chống tham nhũng
Agencies issued Quốc hội
Legislation type Luật
Start date reviews 21/03/2019
End date reviews 21/03/2019
File attach
20190321145446.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation