Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 23/2019/NĐ-CP
Issuing date 26/02/2019
Published time 15/04/2019
Signer Nguyễn Xuân Phúc
Subject Nghị định về hoạt động triển lãm.
Agencies issued Chính phủ
Legislation type Nghị định
Start date reviews 26/02/2019
End date reviews 28/03/2019
File attach
20190328111945.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation