Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 602/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2019
Published time 22/03/2019
Signer Nguyễn Đình Chuyến
Subject Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 02/04/2019
End date reviews 02/04/2019
File attach
20190402174032.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation