Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 643/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2019
Published time 27/03/2019
Signer Lê Khắc Nam
Subject Quyết định ban hành Danh mục các nhiệm vụ thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 02/04/2019
End date reviews 02/04/2019
File attach
20190402174301.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation