Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 27/2018/TT-BLĐTBXH
Issuing date 25/12/2018
Published time 15/02/2019
Signer Đào Ngọc Dung
Subject Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702102853.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation