Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 32/2018/TT-BLĐTBXH
Issuing date 26/12/2018
Published time 08/02/2019
Signer Đào Ngọc Dung
Subject Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702103253.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation