Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 33/2018/TT-BLĐTBXH
Issuing date 26/12/2018
Published time 08/02/2019
Signer Lê Quân
Subject Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702103820.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation