Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 38/2018/TT-BLĐTBXH
Issuing date 28/12/2018
Published time 10/02/2019
Signer Lê Quân
Subject Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702104652.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation