Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 07/2019/TT-BLĐTBXH
Issuing date 07/03/2019
Published time 22/04/2019
Signer Lê Quân
Subject Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702104957.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation