Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 08/2019/TT-BLĐTBXH
Issuing date 08/03/2019
Published time 01/05/2019
Signer Lê Quân
Subject Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702105240.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation