Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 09/2019/TT-BLĐTBXH
Issuing date 24/05/2019
Published time 10/07/2019
Signer Đào Ngọc Dung
Subject Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Agencies issued Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Legislation type Thông tư
Start date reviews 02/07/2019
End date reviews 02/07/2019
File attach
20190702105615.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation