học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Nguyện theo gương Bác: Để “vườn hoa cách mạng” thêm rực rỡ

Ngày đăng 22/06/2017 | 03:25 | Lượt xem: 193
Bác Hồ từng nói: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền…". Và Người, hiện thân của nền đạo đức cách mạng chính là một tấm gương sáng, rực rỡ soi rọi vườn hoa cách...

Triết lý giáo dục nhân văn của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Tư tưởng lớn, tầm nhìn xa

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:59 | Lượt xem: 278
Trong thư phúc đáp của UNESCO gửi GS Trần Văn Nhung, tổ chức này thừa nhận giá trị "Làm giàu lý luận giáo dục thế giới" của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những triết lý giáo dục của Bác mang tính tiên...

Đón Xuân, mừng Đảng, nhớ lời Bác dạy

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:19 | Lượt xem: 371
Xuân này Đảng ta 87 tuổi xuân, là mùa Xuân thứ 42 nước non liền một dải và cũng là 48 năm Bác đi xa. Đón Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nỗ lực...

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:15 | Lượt xem: 215
1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về...