Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Hiện thực tiềm năng và triển vọng
Ngày đăng 13/04/2017 | 04:30 | Lượt xem: 436

Năm 2016 đi qua với những sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - tinh thần của Đảng và nhân dân ta. Đại hội Đảng lần thứ 12 tiến hành tổng kết lý luận- thực tiễn 30 năm đổi mới, đề ra những quyết sách quan trọng, đánh dấu sự mở đầu thời kỳ phát triển mới của đất nước, ban hành Nghị quyết thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ khóa 12, trong đó nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặt lên hàng đầu, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin cậy và sự kỳ vọng của nhân dân.

Có thể nói, đó là nhiệm vụ của mọi nhiệm vụ, quyết định thành công sự nghiệp đổi mới, sự tồn vong của chế độ, cả sinh mệnh của Đảng lãnh đạo và cầm quyền. Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới. Thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được qua 30 năm đổi mới là to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng đóng góp xứng đáng, rất đỗi tự hào vào thành tựu chung đó của đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; định hình hệ mục tiêu của đổi mới với "mười chữ vàng" đó trong tư duy lý luận của Đảng là kết quả tìm tòi sáng tạo, từ thực tiễn mà tổng kết và khái quát hóa, từ sự mách bảo của đời sống thực tiễn được rọi sáng bởi tư duy mới, lý luận mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đất và người Hải Phòng, một trong những cái nôi của đổi mới, của những thử nghiệm và trải nghiệm về cơ chế, chính sách góp phần tạo ra những đột phá trong cả nước, tiến tới đổi mới mang tầm vóc của một cuộc cách mạng, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo trong dân, hướng tới phát triển vì dân, tạo nên sức cộng hưởng giữa ý Đảng với lòng dân và phép nước như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói lúc sinh thời. Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng từ thực tiễn đổi mới trên quê hương mình cảm nhận sâu sắc điều đó.

Nhớ lại một thời gian khổ trước đổi mới, khi khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, khi sự suy thoái của nền kinh tế "đã đến đáy", những thăng trầm sóng gió đã trải qua, nhưng Đảng đã tìm thấy lối ra bằng đổi mới, trước hết từ đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, thay đổi cách nghĩ để thay đổi cách làm, đón kịp thời cơ, dũng cảm vượt qua thách thức để Việt Nam trụ vững, tồn tại và phát triển như ngày nay. Đất và người Hải Phòng vươn lên, tự khởi sắc, góp vào những thành tựu chung của cả nước bằng hiện thực của chính mình, bằng tiềm năng đang bật dậy và tự tin khẳng định triển vọng của mình với những mô hình và sáng kiến từ cơ sở, với những cách làm và cả những điển hình cho thấy tài trí, tâm huyết và quyết tâm của cả cộng đồng dân cư Hải Phòng từ đô thị tới nông thôn, đến đảo xa sóng gió. Bản lĩnh và cốt cách văn hóa Hải Phòng cho ta niềm tin vào sức mạnh nội sinh nơi đây, hứa hẹn một Hải Phòng tự mình bứt phá. Cả nước, trong đó có Hải Phòng từng bước tạo ra thế mới và lực mới được bạn bè, đối tác trên thế giới tin cậy và ngưỡng mộ. Hơn thế, chính nhân dân ta, hàng triệu đồng bào ta ở Hải Phòng cảm nhận rõ điều đó, bởi họ trực tiếp sáng tạo ra thành quả và trực tiếp thụ hưởng những giá trị vật chất, tinh thần do đổi mới đem lại.

Song cả nước cũng như Hải Phòng tự ý thức rõ những hạn chế và yếu kém, những điểm nghẽn của phát triển, cả những tình huống và cả những nguy cơ phản phát triển đang phải đối mặt, đòi hỏi dũng khí lớn, trách nhiệm cao để vượt qua bằng trí tuệ sáng tạo, bằng sức mạnh cố kết đồng lòng, bằng lực đẩy của dân chủ - đoàn kết - đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Có thể nhận rõ những tình huống đó, những dằn vặt, lo âu từ các tổ chức Đảng đến người dân. Tham nhũng là quốc nạn từ lâu mà chưa được đẩy lùi. Các đại án tham nhũng được phanh phui và xét xử, nhưng tài sản do tham nhũng chưa được thu hồi là bao để lo cho dân sinh và an sinh xã hội, làm yên lòng dân, do thiếu vắng những chế tài nghiêm ngặt, đủ mạnh.

Quan liêu, lãng phí gây tổn hại không kém gì tham nhũng. Bộ máy cồng kềnh tầng nấc, chất lượng công chức còn nhiều yếu kém, tình trạng "ký sinh" vào nhà nước và xã hội không đạt được sự chuyển biến cần có, làm hao tổn "cái bánh ngân sách" vốn hạn hẹp và gây thiệt hại cả vô hình lẫn hữu hình tới đời sống người dân, có thể bào mòn cả những tiềm năng phát triển ở mọi cấp, mọi ngành. Những tình huống "phát triển xấu", những "phản phát triển" đó, Đảng đã chỉ ra trong văn kiện và nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11 và khóa 12) về tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là trong cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ đây dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tình hình không còn là cá biệt. Hậu quả là nặng nề. Tổn hại, nhất là tổn hại tới uy tín, thanh danh của Đảng là nghiêm trọng mà điểm nút của sự nhức nhối đó là giảm sút lòng tin của dân đối với Đảng.

Chắc chắn là các cơ quan lãnh đạo, các cán bộ lãnh đạo quản lý giữ trọng trách cũng như đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng, cùng toàn Đảng, toàn dân hiểu rõ điều đó. Ai nấy đều biết tới triết lý này: Tăng trưởng kinh tế đã khó, tăng trưởng niềm tin của dân còn khó hơn nhiều và cũng quan trọng hơn nhiều. Quy luật của muôn đời luôn luôn thức tỉnh lương tâm và lương tri của chúng ta: "Có dân thì có tất cả, mất dân cũng là mất tất cả". Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, trong năm 2016 vừa qua vượt qua muôn vàn khó khăn, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, các Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, khóa 11 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cũng như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để kiên quyết và kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, theo tinh thần Văn kiện Đại hội 12, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đường phân thủy từ suy thoái đến tự diễn biến, tự chuyển hóa rất mỏng manh, trong gang tấc. "Cách mạng cần có sức mạnh tự bảo vệ" (Lênin), "Cách mạng lấy sức mạnh trong lòng dân" (Hồ Chí Minh) vào lúc này có ý nghĩa thức tỉnh, cảnh báo biết chừng nào. Cùng với toàn Đảng, các cấp ủy ở Hải Phòng triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị quan trọng đó, nâng cao nhận thức, tạo sức mạnh thức tỉnh, răn đe và cũng thấm thía những tình huống xảy ra trong những năm gầy đây, đang ra sức tự phê phán, tự đổi mới với tinh thần trách nhiệm. Giờ là lúc chuyển từ nhận thức sang hành động, thiết thực, hiệu quả, từ trong Đảng với sự giúp sức của dân, kiểm tra, giám sát của dân. Trong năm qua, Đảng bộ Hải Phòng triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện đồng bộ các chương trình hành động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Một sự kiện quan trọng nổi bật về bước phát triển của Hải Phòng đó là thành phố đứng trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư phát triển, thu ngân sách, xây dựng hệ thống hạ tầng và cải cách hành chính, tạo động lực, làm tiền đề tạo đà phát triển thành phố cho cả giai đoạn 2015 - 2020.

Những thành tích đó thực sự là tin vui khi chúng ta khép lại năm 2016 bên thềm năm mới, 2017. Đó là những cánh én báo hiệu mùa xuân đang đến với đất và người Hải Phòng trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Năm 2017, Hải Phòng tiếp tục lấy chủ đề năm là "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", xây dựng nền hành chính theo hướng xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ. Nhiều dự án lớn mang tính đột phá được triển khai, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đó chính là những nỗ lực đột phá của Hải Phòng trên con đường tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa.

Cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á chắc chắn làm cho kinh tế - xã hội Hải Phòng có thêm nội lực, và văn hóa, con người Hải Phòng có thêm xung lực mới trong mở rộng giao lưu tiếp xúc để hội nhập.

Hải Phòng với truyền thống văn hóa và văn hiến ghi dấu ấn bao bước ngoặt của lịch sử, của cách mạng, đặc biệt là những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên về chín lần Bác Hồ thăm Đảng bộ và nhân dân thành phố Cảng. Tiềm năng lớn nhất là vốn trí tuệ, nhân lực cùng với kinh nghiệm và bản lĩnh sáng tạo nhất định sẽ làm cho Hải Phòng nhanh chóng vươn tới tầm cao mới, xứng đáng với sự mong đợi của cả nước. Là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân thành phố cảng "Trung dũng – Quyết thắng", Báo Hải Phòng nhất định xứng đáng với tình cảm và sự tin cậy của đông đảo bạn đọc gần xa.