Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Từ ngày 1/1/2019, chính thức triển khai trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp
Ngày đăng 08/05/2019 | 02:24 | Lượt xem: 384

Chiều 19/12, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và Hệ thống theo dõi nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở, ngành, địa phương. 

Hội nghị có sự tham gia của đại biểu các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố

Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu việc gửi nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản điện tử quốc gia và thành phố. Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, hệ thống trục liên thông văn bản điện tử của thành phố Hải Phòng đã kết nối thử nghiệm thành công theo kế hoạch và sẵn sàng gửi nhận liên thông đầy đủ 4 cấp chính quyền theo đúng tiến độ từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Kiên - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết Hội nghị là dịp để các đơn vị trong thành phố nắm bắt các thông tin chỉ đạo điều hành, tìm hiểu về trục liên thông văn bản điện tử và triển khai thực hiện tại đơn vị. Đồng chí thông báo, đến ngày 1/1/2019, Văn phòng UBND thành phố sẽ không nhận văn bản qua email như hiện nay, tất cả các văn bản gửi qua email sẽ không được xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; các văn bản chỉ được tính khi chuyển qua hệ thống văn bản điện tử. Đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện tại đơn vị.

Tại Hội nghị, Trung tâm Thông tin - Tin học thuộc Văn phòng UBND thành phố - đơn vị đầu mối thực hiện Trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp - giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu trúc dữ liệu trên hệ thống trục liên thông kết nối, gửi/nhận văn bản điện tử của thành phố; nguyên lý hoạt động, cơ chế kết nối của thành phố với trục liên thông văn bản điện tử quốc gia; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý gửi/nhận văn bản điện tử trên trục liên thông của thành phố và của quốc gia; một số chức năng mới trên hệ thống Theo dõi nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở, ngành, địa phương; tập huấn hướng dẫn chấm điểm tiêu chí tại Quyết định số 3180/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố; thảo luận, giải đáp các vướng mắc trong quá trình sử dụng các hệ thống thông tin do Trung tâm Thông tin - Tin học cung cấp.