Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Quận. Thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố
Ngày đăng 28/10/2020 | 09:21 | Lượt xem: 140

Ngày 22/10/2020, hơn 130 đại biểu phường Đông Khê tham dự hội nghị trực tuyến về việc: "quán triệt  triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Quận. Thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố". Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND phường ông Vũ Phi Tùng đã chủ trì hội nghị "triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt".