Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Triển khai khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021
Ngày đăng 10/11/2020 | 07:54 | Lượt xem: 53056

Ngày 08/11/2020, UBND phường Đông Khê tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021, nhằm tuyển chọn những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định, làm cơ sở cho việc gọi công dân nhập ngũ.