Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Tiến độ thực hiện Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo. Kết quả xét duyệt hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách của Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".
Ngày đăng 30/11/2020 | 08:35 | Lượt xem: 25268

Thực hiện Nghị Quyết 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. UBND phường Đông Khê đã nhận kinh phí và bàn giao lại cho các hộ dân. Các hộ dân sau khi nhận kinh phí hỗ trợ đều rất phấn khỡi và đã tiến hành khởi công, hiện tại đang trong quá trình xây mới và sửa chữa. Căn cứ Thông báo số 49/TB-BQL ngày 28/9/2020 của UBND Quận Ngô Quyền, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho 04 hộ gia đình chính sách thuộc phường Đông Khê. UBND phường Đông Khê đã hướng dân các hộ gia đình sửa chữa nhà theo đúng thủ tục xây dựng và quyết toán theo quy định.