Trang chủ

Liên hệ

Với chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 là "Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn" hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, người quản lý; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau, thịt mất an toàn thực phẩm.

Các hoạt động chính ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tháng hành động năm 2015 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng vệ sinh ATTP và chủ động phòng ngửa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm nói chung và rau, thịt nói riêng. Cùng với tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh UBND phường sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng