Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Khê nhiệm kỳ 2016 -2021.
Ngày đăng 18/02/2016 | 02:56 | Lượt xem: 817

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

            Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Khê nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

            1. Việc nộp hồ sơ ứng cử:

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia. Mỗi người nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

            2. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

            Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Khê.

            Địa chỉ: Tổ 13 ngõ 275 đường Đông Khê - phường Đông Khê.

            Điện thoại: 0313. 721348

            3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử:

            Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 và kết thúc lúc 17h 00 phút ngày 13 tháng 3 năm 2016 (kể cả Thứ bảy và Chủ nhật).

Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đông Khê nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông báo.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 10/07/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 2220
Tổng số truy cập: 2524462